I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

Wednesday, 28 December 2016

"December in Cumbria"


Het is me het jaartje wel geweest. Eerlijk gezegd ben ik blij dat het bijna over is. 
Er waren veel problemen en veel verdriet. Maar gelukkig ook mooie dingen, zoals de omgeving waar we sinds Juni wonen. 
We hebben veel gewandeld, ook als het vroor...

It has been a turbulent year! To be honest I am glad it is coming to an end! There were a lot of problems and a lot of sadness. But I am glad to say that there were also beautiful things, for example the area where we have lived since June.
We walked a lot, also when it was freezing....

De landweggetjes hadden van die mooie bevroren plasjes..

The country roads were full of frozen puddles...

Vond ik vroeger altijd zo leuk om op te stappen (nog wel hoor.. :))

When I was a child I loved to step on them (actually I still do.. :))

Langs de muurtjes bleef het vaak nog lang wit....

Along the stone walls the grass stayed white for a long time....

.....en je zag de adem van de schapen....

...and you could see the breath of the sheep....

Op de valreep heb ik ook nog het laatste Caswell blok gemaakt. Ik wil een vierkante quilt, dus heb ik er nu 25 inplaats van 30. Ik ga nog even nadenken over de rand.

At the end of December I also finished my last Caswell block. I want a square quilt, so I am making 25 instead of 30. Now I have to think about the border.

Soms waren er ook mooie luchten... 

Sometimes there were beautiful skies....

...en leek de sneeuw op de bergen roze.

.....and the snow on the mountains looked pink.

En dan was er mist, waardoor alles weer anders leek. 

Then there was a heavy mist which made everything look different again.

Tussen alles door zijn er schapen, allerlei soorten, maar vooral Herdwicks, de schapen die thuishoren in Cumbria.

Everywhere there are sheep, different types, but especially Herdwicks, the Cumbrian natives.

Nu alle Caswell blokken af zijn, kan ik weer verder met mijn geliefde Baltimore quilts.
Eerst is Mary Simon weer aan de beurt. Deze prachtige antieke Baltimore quilt, waar ik in 2009 op slag verliefd op werd.

Now all the Caswell blocks are finished, I can carry on with my beloved Baltimore quilts.
First it is Mary Simon's turn. I fell in love with this antique and beautiful Baltimore quilt in 2009.

Het blok waar ik nu mee verder ga heeft 186 deeltjes. Ze worden allemaal uit freezer paper geknipt...

This next block has 186 parts. They are cut from freezerpaper.....

Daarna worden ze allemaal op de stof gestreken....

Then they are ironed on the fabric.....

Intussen kan ik ook wat voorbereidende Reverse Applique doen. Er zijn veel rozenknopjes...

In the meantime I can also do some off-block reverse applique on some of the parts. There are a lot of rose-buds...

...en een vaas en andere bloemen....

....and a vase and other flowers.....

Ik verveel me niet! 
Fijne dag!

I am not getting bored! 
There was also a question from Helena, and I could not answer it because she is on 'no-reply'. Delft ceramics are mostly blue, but not always, Helena. Google it and look at images!
Have a nice day! 

JaneSunday, 11 December 2016

"Herfst.............Autumn"


Het wordt ook wel hoog tijd dat ik een blogje schrijf. Wel een beetje lang, dus ga er maar voor zitten! De eerste weken na de verhuizing en het uitpakken van alle dozen, was er niet veel tijd voor applique, maar ik heb toch mijn derde blok van de Elizabeth MacCullough Hervey Baltimore quilt af gemaakt.!

It is more than time to write a blog! It is long, so make yourself a nice drink! In the first weeks after our move there was not much time for applique in between unpacking boxes, but I managed to finish the third block of the Elizabeth MacCullough Hervey Baltimore quilt.

Het is zo fijn om op het platteland in de bergen te wonen, we kunnen zo de deur uit stappen, en van alles zien. Wij zijn schijnbaar ook bezienswaardig...:)

It is lovely to live in the countryside among the mountains, we can go for walks from our doorstep, and see all sorts of things. And have onlookers...:)

Soms lopen de schapen op de weg....

Sometimes there is a traffic jam....

of een koe met grote horens en een mooie kuif....

or a cow with long horns and a funky hairdo....

of zwarte Hebridean schapen (vooral als je dan met een pikzwarte vacht naar huis mag!)....

or Black Hebridean sheep, (especially when you are allowed to take a jet-black fleece home!)....

prachtige vergezichten....

beautiful views....

en mooie herfstkleuren.

with lovely colours in autumn.

In September gingen we naar Nederland op familie bezoek. De quilt die ik had gemaakt voor mijn nicht Hetty mocht mee om aan haar te geven. Eind Januari begon ik ermee, en tijdens de zomermaanden was ik hem aan het handquilten.

In September we went to Holland for family visits. The quilt I had made for my cousin Hetty came with us, so that I could give it to her. I started making it at the end of January and handquilted it all through the summer.

In Nederland heb ik ook voor de eerste keer mijn internet vriendin Anne Marieke ontmoet.

In Holland I also met, for the first time, my internet friend Anne Marieke. 

Het was een genot haar prachtige applique te mogen zien...

It was such a joy to see her beautiful applique...

en de prachtige tuin. Wat was het een fijne dag!

and their dreamy garden. What a wonderful day it was!

Ondertussen zat ik in een quiltdip, en was sokken aan het breien...

In the meantime I had lost my quiltmojo, and was knitting socks...

en nog een paar.

and another pair.

Ook ging ik verder met mijn gehaakte deken - wie weet komt die ooit nog een keer af!

And I also carried on with my long-term project, a crocheted blanket. Who knows, I might finish it one day!

Soms gaan we een eindje rijden in de bergen...

Sometimes we go for a drive in the mountains...

en vanuit het raam van mijn werkkamer zie ik de schapen op de weg.

and from the window at home we can see the sheep coming along the road.

Of we gaan weer wandelen, meer schapen....

Or we go for more walks, more sheep....

en we zien Herdwick schaapjes.

and also see Herdwick sheep.

De herfstkleuren zijn prachtig geweest, en 's avonds kregen de bergen een prachtige gloed.

The autumn colours have been beautiful, and in the evenings the mountains took on a beautiful glow.

Kleine spinnetjes waren druk met hun draden in de weilanden...

The little spiders were busy weaving threads in the fields...

en er waren soms prachtige luchten.

and there were some beautiful skies.

Toen was er sneeuw op de bergen in November,

Then there was snow on the mountains in November, 

en op een morgen hadden we in ons dorpje ook sneeuw.

and one morning our village and surroundings also had snow.

Mijn quiltdip begon over te gaan, dus ging ik verder met mijn Caswell blokken.

My quiltmojo was coming back, so I carried on with my Caswell blocks.

Een paar dagen geleden gingen we even wandelen want er was een mooie lage mist en een zonsondergang laat op de middag.

We went for a beautiful walk around our village a few days ago, as there was a low mist and a sunset late in the afternoon. 

Nog even terug kijken op weg naar huis.

One look back on the way home.

's Avonds bij de houtkachel heb ik nog een Caswell blok gemaakt. Inplaats van 30, wil ik 25 blokken hebben, zodat de quilt vierkant wordt. Dus nog maar eentje!

In the evenings I finished my latest Caswell block. Instead of making 30 of them, I decided I want a square quilt, so I only need 25 blocks. One more to go!

Fijne dagen!

Enjoy your day!

Jane


Friday, 19 August 2016

"From Cambria to Cumbria....."


Het wordt ook wel hoog tijd voor een blogje! We zijn dus verhuisd, van Cambria (Wales), naar Cumbria, een gedeelte van Noord-Engeland.
Het is hier mooi wonen met zo'n uitzicht...  

It is more than time for another blogpost! We have moved from Cambria (Wales) to Cumbria, a county in the North-West of England.
It is lovely here, with a view like this.....

Af en toe wandelen...

Sometimes we go for a walk...

Ganzen bekijken.... 

Looking at geese....

en bergen, die zo'n rust uitstralen...

and mountains, that radiate peace....

kippen die in het dorpje rondlopen...

hens running around in the village...

soms koeien...

sometimes cows....

dan weer schapen...

then sheep....

Maar ook binnen is het leuk, een mooie ingebouwde kast voor mijn stofjes..

But inside it is nice too, a lovely built-in cupboard for my fabrics...

En een balustrade om quilts over te hangen :) 

And banisters to hang quilts over :)

Intussen hebben we heel wat dozen uitgepakt...

In the meantime we have unpacked loads of boxes..

En de kast is vol met al mijn stofjes...

And all my fabrics are in the cupboard...

Dat is maar goed ook want nu kan ik weer verder met mijn Elizabeth McCullough-Hervey Baltimore, waar ik pas mee begonnen ben.

That is just as well, because now I can carry on with my Elizabeth McCullough-Hervey Baltimore, that I started just before the move.

Hier is het eerste blok...

Here is the first block...

En het tweede...

And the second one..

met een close-up van bloemen...nog steeds alles met needleturn, ook de broderie perse...

with a close-up of flowers....everything with needleturn, also the broderie perse....

en een vlinder..

and a butterfly...

Ik ben ook weer aan het spinnen geslagen, want er lopen hier zoveel schapen rond!

I have also taken up spinning again, because there are so many sheep around here!

Ik verveel me niet hoor! :)
Fijne dag!

I don't get bored! :)
Have a nice day!

Jane
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...